Start

MATURALNY EGZAMIN POPRAWKOWY pisemny odbędzie się 22 SIERPNIA 2017. Początek egzaminu o godzinie 9.00. Należy się zgłosić o godzinie 8.10 z dowodem osobistym, a dla piszących matematykę z kalkulatorem, linijką i cyrklem. Egzamin w nowej i starej formule odbędzie się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

Joachim Wloczyk

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DOBRODZIENIU

ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018 do:

 - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Nauka trwa dwa lata i kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Uzyskanie wykształcenia średniego to możliwość:

- podjęcia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach jakie uzyskują absolwenci Techników,

- podjęcia nauki w policealnych Technikach specjalistycznych,

- awansu zawodowego poprzez skierowanie przez pracodawcę na kursy uprawniające do zdobycia nowych lub uzupełniających kwalifikacji zawodowych.

Czytaj więcej: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami kształcenia, które proponujemy w roku szkolnym 2017/2018:

  • Szkoła Branżowa I stopnia

 

Rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się 29 maja. Kandydaci z woj. śląskiego także mogą się logować w systemie - zapraszamy!

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA - KLIKNIJ TUTAJ


Szkolne zasady rekrutacji do pobrania tutaj