foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

REALIZACJĘ PROJEKTU

 

 „ Praktyki zawodowe dla ZSP w Dobrodzieniu” realizowany w ramach

„ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach

 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer projektu:  2018-1-PL01-KA102-049326

czas trwania 01.09.2018-31.08.2019

 

   

Odbyła się dnia 7 czerwca 2019 r. w sali 49 o godz. 10.50

Konferencja przeznaczona była  dla wszystkich uczestników mobilności oraz opiekunów i Dyrekcji ZSP w Dobrodzieniu. W programie konferencji odbyło się

-omówienie realizacji projektu przez koordynatora z uwzględnieniem celów i rezultatów

-fotorelacja ze stażu

-przemówienie Dyrekcji szkoły

-wręczenie certyfikatów i zaświadczeń

 

Główny cel projektu

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZSP  w Dobrodzieniu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i kompetencji językowych przez 40 uczniów w czasie odbywania praktyk we Włoszech w okresie 01.09.2018-31.08.2019

Cele szczegółowe:

Wzrost praktycznego doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem kształcenia

Poznanie sprawdzonych rozwiązań i technik pracy w danym zawodzie funkcjonujących w zagranicznych firmach i instytucjach

Wzrost umiejętności językowych( język angielski, obsługa klientów zagranicznych, współpraca w zespole międzynarodowym)

Wzrost kompetencji międzykulturowych( współpraca w zespole  i relacje w środowisku pracy)

Wzrost samodzielności i mobilności(otwartość na nowe środowisko)

Rozwój postaw przedsiębiorczości i kreatywności (poznanie rynku usług we Włoszech)

 

 Twarde rezultaty projektu

Zdobycie dokumentu Europass Mobilność umożliwiajacego potwierdzenie doświadczenia zawodowego 40 uczestników

Uzyskanie zaliczenia praktyki zawodowej przez 40 uczniów

 

 

Miękkie rezultaty projektu

Uzyskanie dodatkowych umiejętności zawodowych przez 40 uczniów

Udoskonalenie umiejętności językowych , w tym szczególnie j. angielskiego przez 40 osób

Zwiększenie mobilności uczestników projektu oraz zwiększenie ich szans na krajowym i  europejskim rynku pracy

Uświadomienie 40 uczniom, że znajomość języka obcego stwarza dodatkowe szanse na rynku pracy

Wykształcenie postaw u 40 uczestników : wzbudzenie i umocnienie przedsiębiorczości , konkurencyjności, samodzielności, otwartości, tolerancji ułatwiających wykonywanie wyuczonego zawodu za granicą i radzenie sobie w nietypowych okolicznościach

Poznanie historii i kultury oraz warunków życia, odpoczynku i pracy mieszkańców innego kraju UE

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkole

Zdobycie doświadczenia przez szkołę, które zostanie wykorzystane przy sporządzaniu kolejnych projektów

 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i sympatykom projektu za wsparcie i zapraszamy do współpracy przy realizacji kolejnych przedsięwzięć.

  

JNS

 

 

 

 

Przeczytaj też:

Wyzwanie czy realizacja marzeń?  O projekcie Erasmus+ PO WER w ZSP w  Dobrodzieniu

 

Śledź nasze relacje na naszych kontach: YouTube oraz Facebook

_________________________________________________________________________

 

Projekt pt. „Praktyki zawodowe dla ZSP w Dobrodzieniu” realizowany jest w ramach projektu  „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”  w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

Czas realizacji projektu:

01.09.2019-31.08.2019

 

Uczestnicy projektu:

 40 uczniów ZSP w Dobrodzieniu kształcących  się w 4 zawodach:

 

-  technik handlowiec -25 osób

- sprzedawca - 7 osób 

- mechanik pojazdów samochodowych - 4 osoby 

- fryzjer - 4 osoby.

 

Uczniowie wyjadą na zagraniczny staż w podziale na dwie grupy: 

 

- 1 grupa 20 osób (+2 opiekunów): 15 osób technik handlowiec i 5 sprzedawców

- 2 grupa 20 osób (+ 2 opiekunów): 12 osób technik handlowiec,  4 mechaników pojazdów samochodowych,  4 fryzjerów. 

 

Główny  celem projektu

jest podniesienie jakości  i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i kompetencji językowych przez 40 uczniów w czasie odbywania praktyk we Włoszech w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

 

Cele szczegółowe

przyjęte dla niniejszego projektu to:

 

- wzrost praktycznego doświadczenia zawodowego (zgodnie z kierunkiem kształcenia)

- poznanie sprawdzonych rozwiązań i technik pracy w danym zawodzie, funkcjonujących w zagranicznych firmach i instytucjach

- wzrost umiejętności językowych (język angielski, obsługa klientów zagranicznych i współpraca w zespole międzynarodowym.)

- wzrost kompetencji międzykulturowych (w tym zwłaszcza współpraca w zespole i relacje w środowisku pracy)

- wzrost samodzielności i mobilności (otwartość na nowe środowisko)

-  rozwój postaw przedsiębiorczości i kreatywności (w tym poznanie rynku usług we Włoszech). 

 

Twarde rezultaty projektu:

 

- zdobycie dokumentu Europass Mobilność umożliwiającego potwierdzanie doświadczenia zawodowego  40 uczestników

- uzyskanie zaliczenia praktyki zawodowej przez 40 uczniów. 

 

Miękkie rezultaty projektu:

 

- uzyskanie dodatkowych umiejętności zawodowych przez 40 osób;

- udoskonalenie umiejętności językowych, w tym szczególnie j. angielskiego dla zawodu przez 40 osób;

-  zwiększenie  mobilności  uczestników  projektu  oraz  zwiększenie  ich  szans  na  europejskim  i  krajowym rynku pracy;

- uświadomienie 40 uczniom, że znajomość języka obcego stwarza dodatkowe szanse na rynku pracy 

- wykształcenie  odpowiednich  postaw  u  40 uczniów:  wzbudzenie  i  umocnienie  przedsiębiorczości,  konkurencyjności, samodzielności,  otwartości,  tolerancji  ułatwiających  wykonywanie  wyuczonego  zawodu   za granicą i radzenie sobie w nietypowych okolicznościach;

-poznanie historii i kultury oraz warunków życia, odpoczynku i pracy mieszkańców innego kraju UE;

-  podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkole;

- zdobycie doświadczenia przez szkołę, które zostanie wykorzystane przy sporządzaniu kolejnych projektów.

 

Partnerem

w projekcie jest włoska instytucja Volontarimini z siedzibą w Rimini.

 

 

J. Nos-Siemiątkowska