foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

W dniach 24 – 25 października 2018 roku uczniowie klasy I LO (grupa mundurowa) uczestniczyli w obozie wojskowym w Szemrowicach.

W pierwszym dniu szkolenia przed południem odbyły się w budynku szkoły zajęcia teoretyczne na temat topografii wojskowej, a uczniowie poznali wojskowe mapy topograficzne, znaki topograficzne, a także nauczyli się mierzenia odległości na mapach oraz zasad orientacji w terenie. Te teoretyczne umiejętności zostały szybko sprawdzone. W dwóch grupach wykonali przemarsz do Szemrowic na najwyższe jego wzniesienie, oczywiście z wykorzystaniem mapy topograficznej. Tam określali kierunki i wykonywali pomiary odległości do rzeczywistych obiektów terenowych. Potem dotarli do leśniczówki w Szemrowicach, gdzie przygotowali obozowisko namiotowe. Wieczorem wzięli udział w marszu nocnym na orientację, a bogaty   w wydarzenia dzień zakończył się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

Następnego dnia, po porannej zaprawie i śniadaniu, odbyły się ćwiczenia taktyki indywidualnej i zespołowej oraz marsz według azymutu, podczas którego mogli również podziwiać piękne żeremie bobrów. Dużą atrakcją był oczywiście obiad przygotowany z pieczonych kiełbasek oraz ziemniaków prosto z ogniska.

Zajęcia przeprowadził pan płk Edward Mazur, któremu serdecznie dziękujemy.

Lidia Wloczyk