foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA WYJAZDU DO WŁOCH I REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH/ STAŻU U ZAGRANICZNEGO PRACODAWCY W RAMACH PROJEKTU

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  Praktyki zawodowe dla ZSP w Dobrodzieniu”

Numer projektu:  2018-1-PL01-KA102-049326

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

 

Dnia 12 lutego 2019 o godz. 16.00 w sali  49 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów , którzy zadeklarowali swój udział w realizacji niniejszego projektu.

Na spotkaniu zostaną omówione wszystkie kwestie związane z wyjazdem Państwa dzieci na staż do Włoch.

Będą mogli Państwo również otrzymać odpowiedzi na na wszystkie pytania związane z wyjazdem, pobytem, realizacją stażu itp.


Opiekun

Joanna Nos-Siemiątkowska