foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Od września  szkoła realizuje projekt staży u zagranicznego pracodawcy.

 

Celem głównym projektu „Praktyki zawodowe dla ZSP w Dobrodzieniu”

 ealizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i kompetencji  przez  uczniów w okresie odbywania stażu. Rzecz jasna chodzi o twz. kompetencje kluczowe , w tym językowe, społeczne i kulturowe.

 Prawdziwym wyzwaniem oraz niewymierną korzyścią dla uczestników projektu okazała  wspólna praca w atmosferze wzajemnego wsparcia i tolerancji podczas odbywania stażu. Poczucie odpowiedzialności,otwartość w trakcie realizacji zadań towarzyszyły uczestnikom stażu przez cały okres odbywania praktyk. Z wieloma nowymi wyzwaniami zmierzyli się nie tylko w  pracy, ale podczas realizowania szeroko rozumianego programu zajęć kulturowych oraz integracyjnych w miejscu pobytu. Nowa rzeczywistość i otoczenie uświadomiły młodym ludziom, iż stanowią cząstkę globalnej wspólnoty.

Międzynarodowy charakter niniejszego projektu to odpowiedź na rosnące  wymagania współczesnego rynku pracy, którym absolwenci szkoły muszą sprostać. Elastyczność i mobilność, nieustanne podnoszenie kwalifikacji, uczenie się przez całe życie oraz znajomość języków obcych to oczekiwania pracodawcy w stosunku do potencjalnego pracownika. Dzięki temu właśnie projektowi uczestnicy zwiększą swoje szanse na wymagającym rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Udział w zagranicznym stażu oprócz doskonalenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności niewątpliwie przyczyni się do kształtowania postawy otwartości i wrażliwości międzykulturowej.

Pierwsza mobilność realizowana na przełomie października i listopada 2018  otwarła drzwi do realizacji marzeń i sprawdzeniu samego siebie dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik handlowiec oraz sprzedawca. Kolejna szansa nadejdzie wraz z wiosną, gdy do projektu dołączy grupa fryzjerek i mechaników samochodowych.

 

JNS