foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Tegoroczna Gra terenowa odbyła się 1 marca . Aura jak na zamówienie – słońce i właściwa temperatura. Projekt „Gra terenowa 2019” został objęty honorowym patronatem przez Urząd Miasta Dobrodzień oraz Starostwo Powiatowe w Oleśnie.

 

Celem Gry terenowej jest zacieśnianie współpracy pomiędzy szkołami biorącymi udział w zadaniu, poznanie historii, architektury i przyrody regionu, poznanie ogólnych zadań oraz pracy poszczególnych jednostek biorących udział w projekcie oraz kształtowanie umiejętności pracy w zespole i atrakcyjnego spędzania czasu.
 Uczestniczyła w nim młodzież klas 3-cich oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.
Do gry przystąpiło 8 drużyn 6- cio osobowych (3 osoby z klasy 3 gimnazjalnej i 3 osoby z ZSP).

Uczestnicy musieli pokonać następujące stacje zadaniowe:

1) Towarzystwo Regionalne,          7) Matematyka (SP)
2) Muzeum Regionalne,                 8) Chemia  (SP)
3) Poznajemy Urząd Miasta,          9) Przyroda Parku Miejskiego (ZSP)

4)  Dobroteka                                10) Straż Pożarna
5)   Poznajemy Dom Kultury         11) Dobrodzieńskie Perełki Historyczne (ZSP)
6)  Handel w Pigułce (ZSP)          12) Komisariat Policji

Dodatkowym zadaniem grup było ułożenie hasł z rozsypanki literowej o treści:
 „Stop przemocy !”

W tym roku zwycięzcom okazała się  Grupa nr 8 w składzie: Ewelina Feliks, Patryk Sacha, Łukasz Gomółka, Weronika Macioł, Piotr Pyka, Tomasz Klama , której opiekunem była Pani Elżbieta Niebylska.
GRATULUJEMY!

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez jednostki patronujące. Poczęstunek sponsorowały Rady Rodziców obydwu szkół. Dziękujemy.

 E.Gromczyk, K. Malińska