foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu


Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Patronat honorowy nad Projektem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt rozpoczął się w lutym 2019 roku, a zakończy w październiku 2019 roku. Grupa reprezentująca naszą szkołę to „Brygada Sadowników”, w której skład wchodzą uczniowie klasy 1 TH, a opiekę nad nami sprawuje p. Jolanta Parys. Celem akcji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych, sposobu ich pielęgnacji, który  nie wpływa negatywnie na środowisko, zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian grusz i jabłoni a także zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich. Grupa zaopiekuje się istniejącym  na terenie naszej szkoły sadem, o czym poinformuje  poprzez ulotki, plakaty i prezentacje dla rodziców.  Sad można będzie podziwiać w okolicy parkingu dla nauczycieli. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba, drzewa będą zdrowo rosły i trzymamy kciuki za „Brygadę Sadowników”:)

Szkolne ekozespoły