foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

2 kwiet­nia obchodzimy Świa­to­wy Dzień Wie­dzy na temat Au­ty­zmu. Dzień ten obchodzony jest corocznie, a jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat tego zaburzenia, które zostało uznane za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata.  By zwrócić uwagę na problemy osób z autyzmem 2 kwietnia wiele miejsc na świecie, w tym w Polsce zaświeci się na niebiesko.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję. Swoje wsparcie możemy wyrazić w symboliczny sposób, ubierając 2 kwietnia niebieskie elementy garderoby. Przyłącz się, pomóż zmienić świat na lepsze.