foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

W dniach 31.05.2019 – 6.06.2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu gościła niemiecka grupa z zaprzyjaźnionej szkoły Käthe – Kollwitz – Schule z Bruchsal (powiat Karlsruhe). Tegoroczne spotkanie było 30 spotkaniem w ramach wymiany młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu i Käthe – Kollwitz – Schule w Bruchsal, a spotykamy się tak już 27 lat, gdyż nasze partnerstwo trwa od maja 1992 r. Sięgnijmy do korzeni – inicjatorką takiej wymiany szkolnej była nauczycielka niemieckiej szkoły  Armane Esche – Buhl, która w Dobrodzieniu ma rodzinę. Wówczas córka jej krewnych była uczennicą naszego liceum i tak zrodził się pomysł zaproszenia polskich uczniów do Niemiec, który przy wsparciu ówczesnego dyrektora szkoły Edwarda Sikory oraz nauczycieli Józefy Bakalarczyk, Wandy Połomskiej  i  Danuty Bukartyk doszedł do skutku i w maju 1992 roku grupa polskich uczniów i nauczycieli gościła po raz pierwszy w ramach partnerstwa szkół w Bruchsal. We wrześniu 1992 roku niemiecka grupa przyjechała do polskiej szkoły z rewizytą i tak się zaczęło…

W ciągu tych 27 lat nastąpiło wiele zmian zarówno w naszych krajach, jak i w naszych szkołach. Otwarte zostały granice, zmieniała się młodzież, a także dyrektorzy naszych szkół. Mimo tych wszystkich zmian nasza współpraca trwa nieprzerwanie. Dzięki temu zaowocowała ona wieloma przyjaźniami.

Spotkania w ramach wymiany młodzieży są organizowane raz lub dwa razy w roku (na przemian – grupa polska w Niemczech i niemiecka grupa w Polsce), chociaż zdarzało się nam też w jednym roku kalendarzowym gościć z grupą młodzieży w Bruchsal i przyjmować u siebie grupę niemiecką. Tegoroczny program spotkania przygotowali nauczyciele: Beata Jasińska, Beata Sikora i Katarzyna Kleszcz, przy współpracy z dyrekcją szkoły, Radą Rodziców i oczywiście wspaniałą grupą młodzieży klas liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej.

Celem tego spotkania, jak i poprzednich, był  wzajemny szacunek, poznawanie dóbr kultury i tradycji obu narodów, burzenie stereotypów, jak i możliwość nawiązania i zacieśnienia więzi przyjaźni pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką. Ważnym celem była też komunikacja językowa pomiędzy uczestnikami programu, a także wymiana doświadczeń i pomysłów, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli oraz wzajemna integracja.

Spotkanie odbyło się zgodnie z zaplanowanym programem. Wszystkie oczekiwania zarówno grupy niemieckiej, jak i polskiej zostały spełnione. Młodzież naszej szkoły włączyła się w realizację programu przez zapewnienie ciekawie spędzonego czasu, dobrego samopoczucia i miłej serdecznej atmosfery w domach polskich rodzin. Brała też udział w organizowanych wyjazdach, wycieczkach, imprezach sportowych i spotkaniach. Bardzo ważnym i potrzebnym elementem naszego spotkania była integracja grupy na różnych płaszczyznach.

Młodzież niemiecka była bardzo zadowolona z pobytu w Polsce. Przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji. Pierwszego dnia zorganizowaliśmy wycieczkę - młodzież zwiedzała z przewodnikami kopalnię soli w Wieliczce, a także Kraków (w tym dzielnicę KAZIMIERZ, getto i fabrykę Schindlera) oraz muzeum w Oświęcimiu i Brzezince. Zwiedzaliśmy również Częstochowę .Wzięliśmy też udział w pobliskim  spływie kajakowym, co przysporzyło nam niesamowitych wrażeń, połączonych z cudowną dziką przyrodą, a było zwieńczone pieczeniem kiełbasek na ognisku oraz różnymi formami zabaw integracyjnych.

Bardzo cieszymy się, że w tym roku udało nam się zrealizować pomysł "nocy w szkole", który zrodził się już kilka lat temu i wreszcie ..... Dzięki czemu młodzież polsko - niemiecka mogła zintegrować się i poznać jeszcze lepiej, zarówno jako grupa, jak też jako osoby indywidualne. W tym miejscu  chciałabym podziękować Magdalenie Jasińskiej, która doskonale przeprowadziła różne gry i zabawy integracyjne w języku angielskim – wszyscy mieli ubaw po pachy!!!!

Ponadto młodzież i nauczyciele niemieccy zwiedzali nasze miasteczko. Pierwszym i bardzo ciekawym punktem programu była wizyta w zakładzie meblowym firmy "Meble Jonczyk", gdzie omówiona (w języku niemieckim) i pokazana została technologia produkcji mebli biurowych i sklepowych. Ważnym punktem programu było też spotkanie z Panem Burmistrzem, który przedstawił gościom z Niemiec historię i tradycję naszego miasta oraz z Panią dyrektor Domu Kultury, która opowiedziała o działalności tej placówki i zorganizowała dla nas piękne zajęcia integracyjne, zakończone wspólnym śpiewem. Bardzo ciekawe było również spotkanie z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Opolskiego d.s. wielokulturowości Panem Markiem Witkiem, który wspaniale przedstawił nam historię naszego regionu, mniejszości narodowe i rozwinął dyskusję na temat wielokulturowości.

 

Do naszego programu włączyliśmy również dobrodzieńskie Muzeum Regionalne, gdzie Pani Agnieszka Hurnik w roli i w stroju Królowej Caroli przedstawiła nam historię Dobrodzienia, naszej szkoły oraz opowiedziała o typowych strojach w naszym regionie na przestrzeni lat, a także miłosne historie naszych wcześniejszych włodarzy miasta. Miłym wspomnieniem dla wszystkich jest akcent sportowy – zorganizowany przez nauczyciela WF-u Tomasza Sikorę mecz siatkówki „Polska – Niemcy” pozostanie na długo w naszej pamięci. Dziękuję bardzo naszej „Katedrze WF-u” za wieloletnie zaangażowanie i pomoc przy organizowaniu sportowej części programu, gdyż każdorazowo możemy na nią liczyć.

Ponadto uczniowie niemieccy brali udział w codziennych zajęciach szkolnych swoich polskich kolegów – mogli np. wspólnie brać czynny udział w lekcjach matematyki, biologii, języka niemieckiego czy ciekawych przedmiotach handlowych.

Ostatni wieczór był spotkaniem podsumowującym, na którym młodzież może wyrazić swoje uwagi, swoje zdanie. Odbyło się ono w remizie strażackiej w Szemrowicach, gdzie po krótkim podsumowaniu i podziękowaniu obejrzeliśmy wspaniały film, upamiętniający tegoroczne nasze spotkanie, który dwóch uczniów przygotowało z materiałów zdjęciowych przesyłanych na bieżąco przez wszystkich uczestników wymiany,  spędziliśmy tam też czas na  grach i zabawach, które pokonały wszystkie bariery językowe.

Młodzież polska przyjęła swoich niemieckich kolegów bardzo serdecznie stwarzając miłą ciepłą atmosferę i zapewniając ciekawe spędzenie wspólnego czasu w rodzinach, gdzie mieli możliwość poznania kultury i tradycji swoich gospodarzy.

Każde spotkania przynoszą nowe ciekawsze rozwiązania, spostrzeżenia do dalszej współpracy. Spotkanie to ma duży wpływ na naszą grupę, m.in. mobilizuje uczniów do nauki języka niemieckiego, wskazuje, jak szybko i pięknie zostają zawierane i zacieśniane przyjaźnie miedzy młodymi ludźmi, które nierzadko trwają długie lata. Najlepiej świadczą o tym "łzy pożegnania", towarzyszące nam zawsze na "do widzenia".

Największym i chyba jedynym mankamentem jest sprawa finansowa, która wymaga od organizatorów umiejętności "wyczarowania" środków - szukania sponsorów - na realizację programu. W większej części program wspierany jest przez organizację: Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie. Niestety kwota, jaką zapewnia Organizacja jest zbyt skąpa, by w pełni zrealizować zamierzone działania. Miejmy nadzieję, że nasze partnerstwo pokona takie bariery i przetrwa następne dziesiątki lat. Obserwując młodzież, która podchodzi zawsze bardzo odpowiedzialnie i z wielkim zaangażowaniem do opracowania i realizacji programu, jestem tego pewna, że tak pięknie pielęgnowana przyjaźń przetrwa jeszcze wiele takich jubileuszy.

Co do następnego spotkania - ustalono rewizytę naszej grupy w Niemczech na czerwiec 2020.

Beata Sikora