foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

Nauka w służbie społeczeństwa" - pod takim hasłem w dniach 25- 26 września br. zorganizowany był Nyski Festiwal Nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Podczas XV edycji festiwalu przygotowano wiele atrakcji promujących naukę.

Nasze klasy mundurowe  uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.   W pokazach dotyczących wykorzystania  modelu budynku  i gaszenia z użyciem różnych środków gaśniczych oraz zachowania się w pomieszczeniach zadymionych i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego -   prowadzący mgr inż. Marek Mikulski omówił i zademonstrował, co należy zrobić , jak się zachować w czasie pożaru budynku.

Omówił również różne typy gaśnic i w jakiej sytuacji ich używamy. Następnie uczestniczyliśmy w zajęciach , które odbywały się w Instytucie Techniki-Wirtualizacja czyli matrix dla komputerów.

B. Jasińska, L. Wloczyk