foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

W tym roku nasza szkoła walczy o tytuł  Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu .

Tytuł jest przyznawany po wypełnieniu 5 kryteriów i zachowuje ważność przez dwa lata z możliwością odnawiania na kolejne dwuletnie okresy. Celem jest promocja idei Sprawiedliwego Handlu i prowadzenie lokalnej kampanii Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.

W tym celu opracowaliśmy plan pracy, który będziemy systematycznie wdrażać jednocześnie zapoznając się z ideą Fairtrade i ucząc się nowych nawyków. Plan ten zawiera działania skierowane zarówno dla uczniów naszej szkoły, nauczycieli ale również dla rodziców i społeczności lokalnej. Są tam min. lekcje tematyczne, imprezy szkolne i środowiskowe.

Co to jest Fairtrade?

Fairtrade to nowy model funkcjonowania handlu. Uczciwe ceny skupu i poprawa warunków pracy to szansa na lepsze życie i bardziej stabilną przyszłość dla społeczności rolniczych z krajów globalnego Południa. Mówimy o ludziach, bez których nie powstałby żaden produkt ze znakiem FAIRTRADE, począwszy od bananów i kawy, przez obrączki ślubne, po szampony. Dzięki Fairtrade już 1,66 miliona rolników i pracowników najemnych uzyskało większy wpływ na swoje życie. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia.

 Fairtrade to wybieranie produktów, które zmieniają życie.

 

Znak Fairtrade na produkcie świadczy o tym, że:

  • Producenci Fairtrade otrzymali godziwą zapłatę za swoje plony.
  • Dodatkowo uzyskali premię Fairtrade, którą mogą przeznaczyć na rozwój działalności lub realizację wybranych przez siebie projektów społecznych.
  • Pracownicy mają prawo do godnej płacy, zrzeszania się w związkach zawodowych i pracy w bezpiecznych warunkach.
  • Rolnicy i pracownicy, niezależnie od płci, mają możliwość otwartego wyrażania swoich opinii.

 

 EG, JG, KM.