foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ZARZĄDZENIE NR 1/JW/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu

w sprawie przechowywania telefonów komórkowych na zajęciach i lekcjach

Na podstawie art. 37, pkt. 4, ust. 6 Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu „na zajęciach lekcyjnych ucznia obowiązuje bezwzględny i całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, odtwarzaczy multimedialnych i innych urządzeń elektronicznych służących do nagrywania dźwięku i obrazu…”, ZARZĄDZAM:

1.Podczas zajęć lekcyjnych każdy uczeń po wejściu do sali lekcyjnej jest zobowiązany zdeponować osobiście telefon w specjalnie przygotowanym pojemniku.

  1. Telefon powinien być wyciszony lub wyłączony.
  2. Po zakończonej lekcji każdy uczeń odbiera swój telefon osobiście.
  3. Korzystanie z telefonów komórkowych podczas przerw międzylekcyjnych, a także przed i po lekcjach jest dozwolone.
  4. W przypadku nie zdeponowania telefonu przy wejściu do sali lekcyjnej, a stwierdzenia przez nauczyciela korzystania z telefonu, mają zastosowanie przepisy art. 37, pkt. 4, ust. 6 Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.
  5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

J. Wloczyk