foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

3 maja 2020 r. nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu.

Od 2 września 2019r. przystąpiliśmy do Kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Kampania ta jest wspierana przez Fundację „ Koalicja Sprawiedliwego Handlu”- Fairtrade Polska, Fundację Kupuj Odpowiedzialnie oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns , którego celem jest mobilizacja obywateli do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z jej obszarów jest kampania Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, która umożliwia jednostkom edukacyjnym uzyskanie tytułu i dyplomu.

Aby zostać Szkołą Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu należało aktywnie zaangażować się w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu poprzez realizację kryteriów ustanowionych przez organizatorów kampanii. Oznacza to, że:

 

  • prowadziliśmy działania edukacyjne na temat Sprawiedliwego Handlu, Celów Zrównoważonego Rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, w tym na temat przyczyn ubóstwa w krajach globalnego Południa, związanych m.in. z globalnym systemem handlu i jego wpływem na społeczności tych krajów;
  • podejmowaliśmy na terenie szkoły oraz w społeczności lokalnej działania promujące ideę Sprawiedliwego Handlu jako narzędzia walki z ubóstwem i poprawy warunków życia drobnych wytwórców w krajach globalnego Południa;
  • dążyliśmy do zapewnienia dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu na terenie szkoły oraz podczas organizowanych wydarzeń.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom,uczniom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uzyskania tak znamienitego tytułu. Dziękujemy za zaangażowanie,trud, chęci a nade wszystko za piękne przeżycia.
Tytuł ten oznacza, że Zespół Szkół w Dobrodzieniu nie jest obojętny na los wytwórców w krajach globalnego południa, że mamy świadomość odpowiedzialnej konsumpcji i właściwych wyborów konsumenckich. Jednocześnie tytuł Szkoły Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu zobowiązuje nas do szerzenia idei Sprawiedliwego Handlu w lokalnej społeczności. Tytuł przyznawany jest na dwa lata. Przed nami czas wykazania,że trwamy w tej jakże ważnej idei.

Elżbieta Gromczyk
Joanna Głogowska