foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Obce rzeczy dobrze wiedzieć jest,swoje- obowiązek”
(Z. Gloger)

Tegoroczna Gra terenowa odbyła się 13 marca . Aura jak na zamówienie – słońce i właściwa temperatura. Projekt „Gra terenowa 2018” został objęty honorowym patronatem przez Urząd Miasta Dobrodzień oraz Starostwo Powiatowe w Oleśnie.

Celem Gry terenowej jest zacieśnianie współpracy pomiędzy szkołami biorącymi udział w zadaniu, poznanie historii, architektury i przyrody regionu, poznanie ogólnych zadań oraz pracy poszczególnych jednostek biorących udział w projekcie oraz kształtowanie umiejętności pracy w zespole i atrakcyjnego spędzania czasu.
Uczestniczyła w nim
młodzież klas 3-cich gimnazjalnych Szkoły Podstawowej
w Dobrodzieniu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.

Do gry przystąpiło 8 drużyn 6- cio osobowych (3 osoby z klasy 3 gimnazjalnej i 3 osoby z ZSP).

Uczestnicy musieli pokonać następujące stacje zadaniowe:

1) Towarzystwo Regionalne, 7) Wiosenny krajobraz (SP)
2) Muzeum Regionalne, 8) Sport (ZSP)
3) Poznajemy Urząd Miasta, 9) Przyroda Parku Miejskiego (ZSP)

4) Salon Meblowy Agata 10) Straż Pożarna
5) Design w Dobrotece 11) Dobrodzieńskie Perełki Historyczne (SP)
6) Poznajemy Dom Kultury 12) Handel w Pigułce (ZSP)

W tym roku zwycięzcom okazała się Grupa nr 4 w składzie: Ewelina Feliks, Patryk Sacha, Grzegorz Płonka, Marcel Bujak, Natalia Kontny, Denis Kubiciel , której opiekunem była Pani Katarzyna Kleszcz.
GRATULUJEMY!

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez jednostki patronujące. Poczęstunek sponsorowały Rady Rodziców obydwu szkół. Dziękujemy.

EG.