foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

 

Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka − w przestrzeniach wspólnych.

Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.