foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

 

 

SZKOLNE EKOZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY ZSP DOBRODZIEŃ OD WIELU LAT REALIZUJĄ SWÓJ PROGRAM POPRZEZ:  

 • spotkania z przedstawicielami instytucji zajmującymi się zagadnieniami środowiskowymi na terenie gminy Dobrodzień
 • udział w akcji „Sprzątanie świata”
 • udział w zbiórce makulatury, baterii, zużytych tonerów , elektrośmieci
 • udział w obchodach Dnia Ziemi
 • udział w konkursach, warsztatach, projektach i innych działaniach ekologicznych
 • odpowiedni wystrój klasopracowni i przyrodniczej tematyki gazetek ściennych
 • uczestnictwo w pracach użytecznych na rzecz szkoły i lokalnego środowiska przyrodniczego
 • wystawy, wernisaże prac uczniowskich o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej
 • doświadczenia i eksperymenty, obserwacje
 • pogadanki, prelekcje
 • wywiady, ankiety
 • zajęcia terenowe
 • metody audiowizualne
 • metody poszukiwawcze, gromadzenie informacji
 • współpracę z instytucjami środowiska lokalnego (Urzędem Miasta, LOP, nadleśnictwem ).

 

Na pomoc Ziemi

 • Propagowanie idei ochrony środowiska wśród społeczności szkolnej i lokalnej
 • Tradycja obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi
 • Akcja Sprzątania Świata
 • Europejski Dzień bez Samochodu - 22 IX
 • Światowy Tydzień Ochrony Zwierząt (4 – 11 X)
 • Prawidłowe zasady dokarmiania ptaków zimą
 • Święto Drzewa – 10 X
 • Światowy Dzień Ochrony Środowiska - World Environment Day – 5 VI
 • Dzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO - 18 VI
 • Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem - 25 IV
 • Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego - Baltic Day - 22 III
 • Światowy Dzień Wody - World Water Day  - 22 III
 • Analiza międzynarodowych dokumentów dotyczących ochrony przyrody

 Zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek w kontakcie z przyrodą

 • Nie ulegamy nałogom
 • Propagujemy aktywny wypoczynek w kontakcie z przyrodą
 • „Nikotyna - cichy zabójca”  - 17 IX – Dzień bez Papierosa”
 • „NIE! – nałogom”
 • „Energia drzew”