Start

Powiat Oleski realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pod nazwą Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II. 

Celem tego projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia w przedmiotach kształcenia ogólnego 7 szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego.

Do tego projektu dołączyła też nasza szkoła. 15 dziewcząt i 5 chłopców z klasy 1 i 2 LO będzie brała udział w zajęciach z przyrody (biologii, chemii, fizyki, geografii) oraz matematyki. Na zajęciach z biologii uczniowie wraz z panią Elżbietą Gromczyk będą mogli nauczyć się posługiwania mikroskopem, przygotowywać i obserwować preparaty mikroskopowe, pozyskiwać DNA z owoców i warzyw, analizować grupy krwi. W czasie zajęć z chemii z panią Katarzyną Szczygieł odbędzie się m.in.: monitoring zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody, a z fizyki ciekawe doświadczenia z optyki . Lekcje geografii to przede wszystkim poznawanie świata podczas prezentacji przeźroczy z własnych wypraw pana Jacka Pluty. Na matematyce, z panią Urszulą Sadowską, będzie można utrwalać wiadomości i pogłębiać swoją wiedzę. 

Oprócz lekcji w szkole przewidziane są wyjazdy do Krakowa, do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz trzydniowy wyjazd w góry Sowie.

Wszystkich, którzy wezmą udział w projekcie czekają ciekawe i inspirujące zajęcia.

S. Pryt

 

W ubiegłą środę, w ramach akcji Dobrodzienianki mówią rakowi STOP. Impreza dla Ani , młodzież naszej szkoły szyła różowe wstążki, które są międzynarodowym symbolem walki z rakiem piersi.

 

W piątek uczniowie  rozdawali je mieszkankom Dobrodzienia. Wstążki rozdawane będą także w niedzielę 1 października podczas finału akcji.

ZAPRASZAMY!

A. Głąb-Sołtysiak

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World

wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza.

W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

Od 1994 roku, w trzeci weekend września harcerze, młodzież szkolna, organizacje ekologiczne oraz ochotnicy ,

prowadzą działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Dodatkowo podczas

akcji są wyszukiwane i usuwane dzikie wysypiska.

Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp.

Hasło przewodnie tegorocznej akcji sprzątanie świata 2017 to „Nie ma śmieci – są surowce”. Jej podstawowym celem

jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”, czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na wysypisku.

W rzeczach, często nazywanych niepotrzebnymi, drzemie wartościowy surowiec, który może być przetwarzany

kilkukrotnie, a nawet bez końca (tak jest w przypadku aluminiowej puszki).

 

Również młodzież naszej szkoły jak co roku uczestniczyła w tej międzynarodowej akcji.

Klasa I LO pod opieką Pani Elżbiety Niebylskiej dokładnie wysprzątała ulicę Oleską aż do Bzionkowa. Klasa II TH

pod czujnym okiem Pani Justyny Grzywocz usuwała wszelakie śmieci wzdłuż ulicy Szemrowickiej.

Zaś klasa III b wraz z Panią Sabiną Pryt zajęła się ulicą Lubliniecką.

 

E. Gromczyk