Start

W poprzednim roku szkolnym zgłosiliśmy naszą szkołę do realizacji projektu bibliotecznego rozpisanego w ramach priorytetowej akcji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, a także zakup nowości wydawniczych.

Zaplanowane zadania zostały zaakceptowane przez Starostę Oleskiego a następnie przez Wojewodę Opolskiego, dzięki czemu nasza szkoła otrzymała 15 tysięcy złotych na zakup książek do szkolnej biblioteki.  Wśród zaplanowanych działań znalazł się m.in. projekt  „Książka -mój przyjaciel, lektura -dobry znajomy”, oraz turniej międzyklasowy  „Lektury mogą być ciekawe”.  Zadania muszą być zrealizowane do grudnia 2017 roku i zostały tak opracowane, by zaangażować w ich wykonanie uczniów wszystkich klas. Dzięki przystąpieniu do w/w przedsięwzięcia biblioteka szkolna wzbogaci swoje zasoby o nowe tytuły. 

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI !

Katarzyna Malińska

 

DOBRODZIENIANKI MÓWIĄ rakowi STOP to akcja pomocy, wsparcie dla Ani, mieszkanki Dobrodzienia, która od roku walczy z rakiem piersi. Chcemy wesprzeć Anię w tej trudnej walce i przy okazji przypomnieć innym o tym co w naszym życiu najważniejsze - naszym zdrowiu. Celem naszej akcji jest również odczarowanie raka, pokazanie, że dzięki wsparciu, wierze, nadziei a także postępowi medycyny, zmianie nawyków profilaktycznych, coraz więcej osób pokonuje chorobę. Zjednoczmy po raz kolejny nasze serca i pomóżmy Ani w walce z rakiem. RAZEM go POKONAMY!

 

 

MATURALNY EGZAMIN POPRAWKOWY pisemny odbędzie się 22 SIERPNIA 2017. Początek egzaminu o godzinie 9.00. Należy się zgłosić o godzinie 8.10 z dowodem osobistym, a dla piszących matematykę z kalkulatorem, linijką i cyrklem. Egzamin w nowej i starej formule odbędzie się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

Joachim Wloczyk

 

Oddanie krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu WIARY -często traconej w wyniku choroby, to niejednokrotnie NADZIEJA  na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.  Tak uczył nas św. Jan Paweł II: "Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA ... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich krajach świata"  /Jan Paweł II, Światowy Dzień Krwiodawców - 2004 r./

W dniu 01.10.2017r. w godz.15.00-18.00 na parkingu przy ul. Solnej będzie można oddać krew w ramach akcji charytatywno-profilaktycznej „Dobrodzienianki mówią rakowi stop. Impreza dla Ani .”

 K. Kleszcz