Start

Barwnie, smacznie ale przede wszystkim zdrowo - tak obchodziliśmy 8 listopada zainicjowany w 2007 r. przez Komisarza Unii Europejskiej i Euro- Toques - organizację zrzeszającą szefów kuchni Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania.  

Badania z 2010 r.  pokazują, że około 40% uczniów i studentów rezygnuje ze spożycia śniadania. Rozpoczynanie dnia bez posiłku, bądź niejedzenie między lekcjami, źle wpływa na samopoczucie i koncentracje uczniów, stąd nasze zaangażowanie w kampanię  “Śniadanie Daje Moc”. Przygotowaliśmy w tym dniu  zdrowe kanapki, jabłka  i akcję plakatową 

o walorach zdrowotnych POLSKIEGO SUPERFOOD – BRANCH.

 

Wolontariat i szkolne ekozespoły 

Szkolne Koło LOP ogłasza konkurs na kartkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia

 

 

 

 

 

 

1)      PRACE NALEŻY WYKONAĆ W TECHNICE PŁASKIEJ (KREDKA, FARBA, OŁÓWEK), W FORMIE KARTKI POCZTOWEJ – A6 (10,5×14,8).

2)       NA KARTCE MUSI SIĘ ZNALEŹĆ MOTYW PRZYRODNICZY
 (roślinny bądź zwierzęcy)

3)      PRACE NALEŻY SKŁADAĆ W KOPERCIE U PANI ELŻBIETY GROMCZYK .

4)      W KOPERCIE OPRÓCZ KARTKI NALEŻY UMIEŚCIĆ:

a)      na osobnej kartce imię i nazwisko autora oraz klasę, do której chodzi,

      b) oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich.

Regulamin i oświadczenie znajdują się w u P.Elżbiety Gromczyk/ Katarzyny Szczygieł
 lub w sekretariacie.

Prace należy składać do 24 listopada (piątek)

 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KARTKI BOŻONARODZENIOWEJ

1.Prace należy wykonać w dowolnej technice, w formie kartki pocztowej o formacie A6 (10,5 x 14,8 cm).
2. Praca musi zawierać motyw biologiczny (roślinny lub zwierzęcy)

3.Praca nie może obrażać uczuć religijnych, symboli państwowych oraz powinna przestrzegać powszechnie uznane normy moralne.

4.Na konkurs można przygotować dowolną liczbę prac, przy czym jeden uczestnik konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę.

5.Prace należy składać w kopercie u Pani Elżbiety Gromczyk / Katarzyny Szczygieł.
W kopercie oprócz kartki bożonarodzeniowej należy umieścić:

•na osobnej kartce imię i nazwisko autora oraz klasę, do której chodzi

•oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich. (załącznik nr1)

6.Termin dostarczania prac mija 24.11.2017 r. Prace dostarczone po terminie nie zostaną ocenione.

7.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. Zm.) przez organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.

8.Uczestnicy konkursu zobowiązani są złożyć w formie pisemnej oświadczenie
o nieodpłatnym zrzeczeniu się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. Oświadczenie podpisują rodzice/prawni opiekunowie i uczeń. (załącznik nr 1)

9.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

10.Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: pomysł,wykorzystanie motywu biologicznego, oryginalność, reprezentatywność, estetyka wykonania.

11.Organizatorzy nie zwracają prac.

12.Po ogłoszeniu wyników zostanie zorganizowana wystawa prezentująca wszystkie dostarczone prace.

12.Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 30.11.2017 r.

Organizator:Szkolne Koło LOP

Klasy mundurowe ZSP Dobrodzień uczestniczyły w dniach 28-29.10.2017 roku w  zajęciach dobowych z przetrwania. Zajęcia odbyły się w lasach Makowczyc.  

W piątek zorganizowaliśmy się sobie obozowisko namiotowe i przystąpiliśmy do zajęć.  Na początku każdy z nas otrzymał karabinki, opatrunki osobiste, busolę. Następnie poznawaliśmy techniki  się poruszania w terenie, rodzaje szyków marszowych i przekraczanie przeszkód terenowych. Podzieliliśmy się na 3 grupy i przygotowywaliśmy obiad. Po posiłku prowadzący przypomniał nam wiadomości z terenoznawstwa i nawigacji. O godz. 15.00 wyruszyliśmy na rubieże obserwacji. Prowadziliśmy obserwacje i wykonywaliśmy zadania. Każda grupa miała inną trasę. Do bazy powróciliśmy około godz. 21.00. Wtedy też przy ognisku piekliśmy kiełbaski, rozmawialiśmy, śpiewali i spali. Tak minęła nam noc. Sobotni poranek rozpoczęliśmy gimnastyką prowadzoną przez pułkownika. Po rozgrzewce prowadzący podsumował zajęcia i podziękował wszystkim uczestnikom.

Zajęcia były bardzo ciekawe, poznaliśmy wiele nowych rzeczy związanych z taktyką i nawigacją.

B. Jasińska