Start

Dziś 25 kwietnia odbył się etap finałowy konkursu
 „Żyję zdrowo w przyjaźni z przyrodą”.

Wyniki konkursu są następujące :

I miejsce – Mateusz Hurnik – Gimnazjum Dobrodzień

II miejsce – Mateusz Waloszczyk – Gimnazjum Dobrodzień

III miejsce – Natalia Dmowska – Gimnazjum Pawonków

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą znajomością treści konkursu
a także  praktycznym wykorzystaniem wiedzy.

Gościem specjalnym konkursu był 
mgr inż. Andrzej Gajda z  Nadleśnictwa Lubliniec, który ciekawie opowiadał o aktualnych działaniach nadleśnictwa oraz lesie i jego walorach.
Nadleśnictwo Lubliniec było w tym roku sponsorem nagród i poczęstunku
dla uczestników.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowywali swoich uczniów do konkursu: Pani Beacie Jasińskie, Pani Krystynie Kuk, Pani Małgorzacie Szura i Pani Jadwidze Zębik.

  

E. Gromczyk, J. Głogowska

W tegorocznej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego wprowadzono zadanie pod nazwą "Ochotnicze Straże Pożarne z gmin powiatu oleskiego w ochronie zdrowia mieszkańców. Zakup urządzeń AED oraz edukacja w ich użyciu."
Zadanie ma zasięg powiatowy. Celem zadania jest pozyskanie dla 14 jednostek OSP z terenu Powiatu Oleskiego defibrylatorów AED.
 
Krótka instrukcja głosowania w formie elektronicznej:
 
 
2. wybieramy powiat oleski
 
3. wpisujemy swój PESEL, IMIĘ I NAZWISKO
 
4. odznaczamy oświadczenie o uprawnieniu do głosowania
 
5. w punkcie 1. zaznaczamy dowolne zadanie o zasięgu SUBREGIONALNYM
 
6. w punkcie 2. zaznaczamy zadanie nr. 4
 
7. weryfikujemy się w systemie wykrywania spamu
 
Głosować można tylko raz.
To zaledwie kilka minut.
 

Zuzanna Sułkowska i Justyna Skowronek znalazły się w ścisłej czołówce dorocznej powiatowej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Podczas gali powiatowej otrzymały okolicznościowe statuetki wraz z życzeniami wicestarosty oleskiego Pana Rolanda Fabianka. Gala odbyła się 11 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół w Oleśnie przy okazji Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim.

Naszym finalistkom serdecznie gratulujemy i życzymy niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

L. Wloczyk

Duszpasterstwo Młodzieży w diecezji opolskiej zapraszało na Diecezjalną Pielgrzymkę Maturzystów na Jasną Górę, która odbyła się 19 kwietnia 2017 r.

Nasza młodzież - 31 osób, maturzystów z klas 3 LO i 4 TH także modliło się o zdanie matury i rozeznanie drogi życiowej.

Program pielgrzymki był następujący:

11.00 - rozpoczęcie i konferencja 

13.00 - Msza św.

J. Grzywocz