Start

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World

wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza.

W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

Od 1994 roku, w trzeci weekend września harcerze, młodzież szkolna, organizacje ekologiczne oraz ochotnicy ,

prowadzą działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Dodatkowo podczas

akcji są wyszukiwane i usuwane dzikie wysypiska.

Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp.

Hasło przewodnie tegorocznej akcji sprzątanie świata 2017 to „Nie ma śmieci – są surowce”. Jej podstawowym celem

jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”, czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na wysypisku.

W rzeczach, często nazywanych niepotrzebnymi, drzemie wartościowy surowiec, który może być przetwarzany

kilkukrotnie, a nawet bez końca (tak jest w przypadku aluminiowej puszki).

 

Również młodzież naszej szkoły jak co roku uczestniczyła w tej międzynarodowej akcji.

Klasa I LO pod opieką Pani Elżbiety Niebylskiej dokładnie wysprzątała ulicę Oleską aż do Bzionkowa. Klasa II TH

pod czujnym okiem Pani Justyny Grzywocz usuwała wszelakie śmieci wzdłuż ulicy Szemrowickiej.

Zaś klasa III b wraz z Panią Sabiną Pryt zajęła się ulicą Lubliniecką.

 

E. Gromczyk

W poprzednim roku szkolnym zgłosiliśmy naszą szkołę do realizacji projektu bibliotecznego rozpisanego w ramach priorytetowej akcji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, a także zakup nowości wydawniczych.

Zaplanowane zadania zostały zaakceptowane przez Starostę Oleskiego a następnie przez Wojewodę Opolskiego, dzięki czemu nasza szkoła otrzymała 15 tysięcy złotych na zakup książek do szkolnej biblioteki.  Wśród zaplanowanych działań znalazł się m.in. projekt  „Książka -mój przyjaciel, lektura -dobry znajomy”, oraz turniej międzyklasowy  „Lektury mogą być ciekawe”.  Zadania muszą być zrealizowane do grudnia 2017 roku i zostały tak opracowane, by zaangażować w ich wykonanie uczniów wszystkich klas. Dzięki przystąpieniu do w/w przedsięwzięcia biblioteka szkolna wzbogaci swoje zasoby o nowe tytuły. 

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI !

Katarzyna Malińska

 

DOBRODZIENIANKI MÓWIĄ rakowi STOP to akcja pomocy, wsparcie dla Ani, mieszkanki Dobrodzienia, która od roku walczy z rakiem piersi. Chcemy wesprzeć Anię w tej trudnej walce i przy okazji przypomnieć innym o tym co w naszym życiu najważniejsze - naszym zdrowiu. Celem naszej akcji jest również odczarowanie raka, pokazanie, że dzięki wsparciu, wierze, nadziei a także postępowi medycyny, zmianie nawyków profilaktycznych, coraz więcej osób pokonuje chorobę. Zjednoczmy po raz kolejny nasze serca i pomóżmy Ani w walce z rakiem. RAZEM go POKONAMY!