Start

Oddanie krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu WIARY -często traconej w wyniku choroby, to niejednokrotnie NADZIEJA  na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.  Tak uczył nas św. Jan Paweł II: "Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA ... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich krajach świata"  /Jan Paweł II, Światowy Dzień Krwiodawców - 2004 r./

W dniu 01.10.2017r. w godz.15.00-18.00 na parkingu przy ul. Solnej będzie można oddać krew w ramach akcji charytatywno-profilaktycznej „Dobrodzienianki mówią rakowi stop. Impreza dla Ani .”

 K. Kleszcz

 

 

MATURALNY EGZAMIN POPRAWKOWY pisemny odbędzie się 22 SIERPNIA 2017. Początek egzaminu o godzinie 9.00. Należy się zgłosić o godzinie 8.10 z dowodem osobistym, a dla piszących matematykę z kalkulatorem, linijką i cyrklem. Egzamin w nowej i starej formule odbędzie się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

Joachim Wloczyk

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DOBRODZIENIU

ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018 do:

 - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Nauka trwa dwa lata i kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Uzyskanie wykształcenia średniego to możliwość:

- podjęcia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach jakie uzyskują absolwenci Techników,

- podjęcia nauki w policealnych Technikach specjalistycznych,

- awansu zawodowego poprzez skierowanie przez pracodawcę na kursy uprawniające do zdobycia nowych lub uzupełniających kwalifikacji zawodowych.

Czytaj więcej: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH