Start

1 września 1956 roku pojawiła się na mapie edukacyjnej Dobrodzienia nowa szkoła – Liceum Ogólnokształcące im. Adami Mickiewicza. 21 października 2016 roku obchodziliśmy wspólnie Jubileusz 60 lat istnienia szkoły, wspólnie ze znakomitymi gośćmi.

Uroczystości zaszczycili swoją obecnością starostowie olescy Stanisław Belka z wicestarostą Rolandem Fabiankiem, Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, przedstawicielka Marszałka Województwa Opolskiego Barbara Kamińska, burmistrz Dobrodzienia Roża Koźlik wraz z wiceburmistrzem Markiem Witkiem, wójt gminy Zębowice Waldemar Czaja, Przewodnicząca Rady Powiatu Oleskiego Ewa Cichoń, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Renata Płaczek – Zielonka, Wicenaczelnik – Bogusława Szychowska, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego, szkół gimnazjalnych Dobrodzienia i Zębowic oraz szkół podstawowych, a także byli dyrektorzy naszej szkoły: panowie Józef Kazik i Andrzej Dziemba oraz pani Wiesława Olearczuk. Na uroczystość zaproszenie przyjęli także byli nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi. 

Obchody jubileuszu rozpoczęły się od wprowadzenia sztandarów szkolnych i odśpiewaniu hymnu państwowego. Potem głos zabrał dyrektor Joachim Wloczyk, który zwrócił uwagę na to, że Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza jest i było szkołą niezwykle potrzebną środowisku Ziemi Dobrodzieńskiej. Następnie Tomasz Sikora przedstawił filmową historię szkoły. Dyrektor podsumował także sześćdziesięcioletnie dokonania absolwentów szkoły i ich znaczenie dla naszego regionu, a także wszystkim instytucjom współpracującym ze szkołą na przestrzeni ostatnich lat. Życzenia i listy gratulacyjne złożyli szkole zaproszeni gości, a dyrektor podziękował serdecznie były dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkoły. 

Przedostatnim punktem programu był występ artystyczny naszych uczniów przygotowany przez Beatę Sikorę. A na zakończenie mogliśmy wszyscy skosztować jubileuszowego tortu, a także ciasta upieczonego przez naszych piekarzy. 

Natomiast w szkole nasi goście mogli zobaczyć przygotowane przez naszych nauczycieli i uczniów wystawy tematyczne.

Za pomoc materialną i organizacyjną chcemy szczególnie podziękować: Starostwu Powiatowemu w Oleśnie, Gminie Zębowice, Jutrzenka sp.j. Zakład piekarniczo - cukierniczy Edward Bebel, Gerard Kotarski Piekarnia Cukiernia, Piekarnia, Ciastkarnia Tadeusz Urbanek, Towarzystwu Społeczno – kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim – koło Dobrodzień, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Szemrowice, Izbie Regionalnej w Dobrodzieniu i jej opiekunowi panu Pawłowi Mrozek, Dobrodzieńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobrodzieniu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Jubileuszu w naszej galerii.

J. Wloczyk

 

 

Kategoria: /