Start

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World

wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza.

W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

Od 1994 roku, w trzeci weekend września harcerze, młodzież szkolna, organizacje ekologiczne oraz ochotnicy ,

prowadzą działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Dodatkowo podczas

akcji są wyszukiwane i usuwane dzikie wysypiska.

Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp.

Hasło przewodnie tegorocznej akcji sprzątanie świata 2017 to „Nie ma śmieci – są surowce”. Jej podstawowym celem

jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”, czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na wysypisku.

W rzeczach, często nazywanych niepotrzebnymi, drzemie wartościowy surowiec, który może być przetwarzany

kilkukrotnie, a nawet bez końca (tak jest w przypadku aluminiowej puszki).

 

Również młodzież naszej szkoły jak co roku uczestniczyła w tej międzynarodowej akcji.

Klasa I LO pod opieką Pani Elżbiety Niebylskiej dokładnie wysprzątała ulicę Oleską aż do Bzionkowa. Klasa II TH

pod czujnym okiem Pani Justyny Grzywocz usuwała wszelakie śmieci wzdłuż ulicy Szemrowickiej.

Zaś klasa III b wraz z Panią Sabiną Pryt zajęła się ulicą Lubliniecką.

 

E. Gromczyk

Kategoria: /