Start

Powiat Oleski realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pod nazwą Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II. 

Celem tego projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia w przedmiotach kształcenia ogólnego 7 szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego.

Do tego projektu dołączyła też nasza szkoła. 15 dziewcząt i 5 chłopców z klasy 1 i 2 LO będzie brała udział w zajęciach z przyrody (biologii, chemii, fizyki, geografii) oraz matematyki. Na zajęciach z biologii uczniowie wraz z panią Elżbietą Gromczyk będą mogli nauczyć się posługiwania mikroskopem, przygotowywać i obserwować preparaty mikroskopowe, pozyskiwać DNA z owoców i warzyw, analizować grupy krwi. W czasie zajęć z chemii z panią Katarzyną Szczygieł odbędzie się m.in.: monitoring zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody, a z fizyki ciekawe doświadczenia z optyki . Lekcje geografii to przede wszystkim poznawanie świata podczas prezentacji przeźroczy z własnych wypraw pana Jacka Pluty. Na matematyce, z panią Urszulą Sadowską, będzie można utrwalać wiadomości i pogłębiać swoją wiedzę. 

Oprócz lekcji w szkole przewidziane są wyjazdy do Krakowa, do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz trzydniowy wyjazd w góry Sowie.

Wszystkich, którzy wezmą udział w projekcie czekają ciekawe i inspirujące zajęcia.

S. Pryt

 

Kategoria: /