Informacje o szkole

Nasze szkoły

 - Liceum Ogólnokształcące

 - Liceum Ogólnokształcące o profilu mundurowym

 - Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych

 - Technikum Handlowe

 - Technikum Przemysłu Drzewnego

 - Szkoła Branżowa I stopnia

 - Szkoła Branżowa I stopnia - klasa patronacka firmy DFM - zawód tapicer

 

 

 

Informacje statystyczne

 • Ilość uczniów: 264
 • Ilość klas: 13
 • Ilość nauczycieli: 30

 

Dyrekcja

 • Dyrektor: mgr Joachim Wloczyk - historia, wiedza o społeczeństwie
 • Zastępca dyrektora: mgr Elżbieta Gromczyk - biologia, towar jako przedmiot handlu, chemia, doradca zawodowy
 • Kierownik internatu: mgr inż. Monika Nowak – przedmioty ekonomiczne

 

Nauczyciele

 • mgr Iwona Piasecka - Bachan - wychowanie fizyczne,
 • mgr Aleksandra Duda - język angielski,
 • mgr inż. Leon Dymarek – przedmioty zawodowe mechaniczne,
 • mgr Andrzej Dziemba -  przedmioty zawodowe mechaniczne,
 • mgr inż. Łukasz Dziemba - technologia informacyjna, informatyka, praca biurowa, technika biurowa i komputerowa, opiekun szkolnej strony www, opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej,
 • dr Anna Głąb - Sołtysiak – historia, wiedza o społeczeństwie, BHP
 • mgr inż. Joanna Głogowska – przedmioty ekonomiczne, opiekunka Klubu Wolontariatu,
 • mgr Justyna Grzywocz - matematyka, religia, informatyka, opiekun Samorządu Uczniowskiego,
 • mgr Beata Jasińska – język polski, wiedza o kulturze, kultura zawodu, opiekunka Klubu Wolontariatu, Koło Teatralne,
 • inż. Marcin Jelonek – przedmioty zawodowe stolarskie,
 • mgr inż. Adrian Kaczmarczyk – przedmioty zawodowe stolarskie,
 • mgr Katarzyna Kleszcz –  pedagog szkolny, psychoedukator, socjoterapeuta, opiekunka SK PCK, instruktorka pierwszej pomocy
 • mgr Renata Kowalczuk – przedmioty ekonomiczne,
 • mgr Witalina Kowalska - język niemiecki,
 • mgr Stanisław Kozłowski – religia,
 • mgr Katarzyna Malińska - biblioteka,
 • mgr Iwona Markocka – wychowawca w internacie,
 • mgr Elżbieta Niebylska - wychowanie fizyczne,
 • mgr Urszula Sadowska – matematyka,
 • mgr Joanna Nos - Siemiątkowska - język angielski,
 • mgr Beata Sikora – język niemiecki, opiekun chóru szkolnego,
 • mgr Tomasz Sikora – wychowanie fizyczne,
 • mgr Katarzyna Skiba - język angielski,
 • mgr Katarzyna Szczygieł – fizyka i astronomia, chemia, doradca zawodowy, opiekun Szkolnych Ekozespołów,
 • mgr Jolanta Parys – biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, opiekun Szkolnych Ekozespołów,
 • mgr Jacek Pluta – geografia,
 • mgr Sabina Badura – geografia,
 • mgr Sabina Pryt – matematyka,
 • mgr Lidia Wloczyk – język polski, wiedza o kulturze, opiekun Klubu Wolontariatu

 

 
J. Wloczyk

 

Kategoria: /