Dokumenty

Dokumenty szkolne

 

 • Statut (zaktualizowany od września 2016 r.)  - do pobrania tutaj
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania (zaktualizowany od września 2016 r.) - do pobrania tutaj
 • Regulamin klas mundurowych (zaktualizowany od września 2015 r.) - do pobrania tutaj
 • Strategia Rozwoju - do pobrania tutaj
 • Program Profilaktyki - do pobrania tutaj
 • Regulamin Rzecznika Praw Ucznia - do pobrania tutaj
 • Regulamin szatni - do pobrania tutaj
 • Procedury wydawania odpisów i duplikatów - do pobrania tutaj
 • Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - do pobrania tutaj
 • Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - do pobrania tutaj

SPRAWY UBEZPIECZEŃ

1) Certyfikat ubezpieczenia ucznia - do pobrania tutaj

2) Warunki ubezpieczenia - do pobrania tutaj

3) Zgłoszenie szkody - do pobrania tutaj

4) Polisa ubezpieczeniowa - do pobrania tutaj

 

 

 

 • Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013/2014 - do pobrania tutaj
 • Raport z ewaluacji wewnętrznej 2014/2015 - do pobrania tutaj
 
Aktualizacja: 20.09.2017 r.
Kategoria: /