Dokumenty

Dokumenty szkolne

 

Statut (zaktualizowany od września 2016 r.)  - do pobrania tutaj

Wewnątrzszkolny System Oceniania (zaktualizowany od września 2016 r.) - do pobrania tutaj

Regulamin klas mundurowych (zaktualizowany od września 2015 r.) - do pobrania tutaj

Strategia Rozwoju - do pobrania tutaj

Program Wychowawczo-Profilaktyczny - do pobrania tutaj

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego - do pobrania tutaj

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia - do pobrania tutaj

Regulamin szatni - do pobrania tutaj

Procedury wydawania odpisów i duplikatów - do pobrania tutaj

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - do pobrania tutaj

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - do pobrania tutaj

SPRAWY UBEZPIECZEŃ

1) Certyfikat ubezpieczenia ucznia - do pobrania tutaj

2) Warunki ubezpieczenia - do pobrania tutaj

3) Zgłoszenie szkody - do pobrania tutaj

4) Polisa ubezpieczeniowa - do pobrania tutaj

 

 

 

  • Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013/2014 - do pobrania tutaj
  • Raport z ewaluacji wewnętrznej 2014/2015 - do pobrania tutaj
 
Aktualizacja: 20.09.2017 r.
Kategoria: /