Start

W ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji uczniowie klas mundurowych naszej szkoły wzięli udział

warsztatach „ Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów, mediacja”, które były prowadzone przez

panią pedagog Teresę Bednarek w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim.

Zajęcia były bardzo ciekawe. W pierwszej części miały formę warsztatową- uczniowie podzieleni na 2 plemiona mieli do

wykonania określone zadanie- wybudowanie mostu. Druga część-teoretyczna przybliżyła uczniom pojęcie mediacji.

Później odbyły się zajęcia ze strzelania z broni krótkiej i długiej w pozycji leżącej i stojącej.

B. Jasińska

4  października obchodziliśmy w naszej szkole „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”. Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku.

W tym dniu młodzież liceum i technikum na lekcjach języka polskiego, wiedzy o kulturze i religii czytały fragmenty popularnych powieści. 

Celem tej akcji jest popularyzacja  książki i czytelnictwa, czytanie bowiem wzbogaca słownictwo, stymuluje rozwój dzieci i młodzieży oraz pobudza wyobraźnię.

Justyna Grzywocz

Katarzyna Malińska

 

Dziś 11 października gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Nadleśnictwa Lubliniec Pana Andrzeja Gajdę, który opowiadał uczniom klas 1 a i 1 b Szkoły Branżowej I Stopnia o funkcjach jakie spełnia las : klimatycznych, uzdrowiskowych, rekreacyjnych i turystycznych a także retencyjnych, krajobrazowych i wielu innych.

Uczniowie mieli okazję usłyszeć o wartościach pojedynczych  drzew i drzewostanów lasu, a także o zasadach jakie obowiązują w lesie, o ochronie jego czystości i zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pan Andrzej to doskonały mówca,  a cała opowieść wypełniona była różnymi ciekawostkami, żartami i prawdziwa pasją do zawodu leśnika, o którym opowiadał i opowiadał, a wszystkim się zdawało, że jesteśmy w lesie i widzimy to i czujemy na własnej skórze. Wizyta Pana Gajdy związana była nierozerwalnie ze „Świętem Drzewa”, który obchodzimy 10 października. Jest to święto edukacji ekologicznej Klubu Gaja, którego celem jest edukacja w zakresie zmian klimatycznych i ochrony drzew. 

E. Gromczyk

Niedawno gościliśmy w szkole na lekcjach z przedsiębiorczości w klasie II TH, właściciela firmy ubezpieczeniowej pana Pawła Wichra

Nasz gość bardzo ciekawie opowiadał o rodzajach ubezpieczeń, ich działaniach, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Dowiedzieliśmy się o wielu niesamowitych, często tragicznych wydarzeniach, wypadkach losowych, które zdarzyły się w życiu codziennym.

Spotkanie z praktykiem zawsze jest bardzo owocne!

R. Kowalczuk