foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

Dokumenty szkolne

 

Statut - do pobrania tutaj

Statut  Branżowej Szkoły I stopnia  - do pobrania tutaj

Statut Technikum - do pobrania tutaj

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego - do pobrania tutaj

Wewnątrzszkolny System Oceniania (zaktualizowany od września 2016 r.) - do pobrania tutaj

Regulamin klas mundurowych (zaktualizowany od września 2015 r.) - do pobrania tutaj

Strategia Rozwoju - do pobrania tutaj

Program Wychowawczo-Profilaktyczny - do pobrania tutaj

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego - do pobrania tutaj

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego -  program realizacji - do pobrania tutaj

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia - do pobrania tutaj

Regulamin szatni - do pobrania tutaj

Procedury wydawania odpisów i duplikatów - do pobrania tutaj

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - do pobrania tutaj

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - do pobrania tutaj

 

  

  • Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013/2014 - do pobrania tutaj
  • Raport z ewaluacji wewnętrznej 2014/2015 - do pobrania tutaj
 
Aktualizacja: 22.01.2018 r.