foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

GRONO PEDAGOGICZNE ROK SZKOLNY 2021/2021

 

mgr Iwona Piasecka - Bachan

WYCHOWANIE FIZYCZNE, NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

mgr inż. Leon Dymarek

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

mgr inż. Łukasz Dziemba

INFORMATYKA,

dr Anna Głąb - Sołtysiak

HISTORIA, WIEDZA O SPŁECZEŃSTWIE

mgr inż. Joanna Głogowska 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

mgr Justyna Grzywocz 

MATEMATYKA, RELIGIA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Izabela Guzy

PRZEDMIOTY ZAWODOWE, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Beata Jasińska

JĘZYK POLSKI

mgr Piotr Haberla

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

mgr Katarzyna Kleszcz 

PEDAGOG, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Witalina Kowalska

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Stanisław Kozłowski

RELIGIA

mgr Katarzyna Malińska 

BIBLIOTEKA

mgr Iwona Markocka

WYCHOWAWCA W INTERNACIE, PRZEDMIOTY ZAWODOWE

mgr Elżbieta Niebylska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Joanna Nos - Siemiątkowska 

JĘZYK ANGIELSKI

mgr inż. Monika Nowak

KIEROWNIK INTERNATU

mgr Jolanta Parys

BIOLOGIA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE,

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Beata Węgrzyn

GEOGRAFIA

mgr Sabina Pryt

MATEMATYKA, INFORMATYKA

mgr Urszula Sadowska

MATEMATYKA

mgr Beata Sikora

JĘZYK NIEMIECKI, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE, MUZYKA

mgr Tomasz Sikora

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Katarzyna Skiba

JĘZYK ANGIELSKI, JEZYK NIEMIECKI

mgr Katarzyna Szczygieł 

CHEMIA, FIZYKA, PODSTAWY PRZESIĘBIORCZOŚCI, PRZEDMIOTY ZAWODOWE

mgr Joachim Wloczyk 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, HISTORIA

mgr Lidia Wloczyk

JĘZYK POLSKI

mgr Beata Jasińska

Biologia

mgr Waldemar Kryś

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Iwona Markocka

Wychowawca internatu