foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

 INFORMACJA DLA UCZNIÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ  W CENTRUM KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO 
 PRZY  ZESPOLE SZKÓŁ W DOBRODZIENIU

Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół w Dobrodzieniu informuje, że z dniem 1 września 2021 roku, na podstawie Zarządzenia nr 8/2021 Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrodzieniu z dnia 11 sierpnia 2021 r., uległa zmianie opłata za czynsz w Internacie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu.

 Kwota opłaty wynosi 200 zł.

(jest możliwość wpłaty na konto ZS w Dobrodzieniu nr konta 48 1020 3668 0000 5602 0359 5766, w dniu przyjazdu należy mieć ze sobą wydruk potwierdzenia przelewu)

 

  • Kursanci przyjeżdżają na kurs w poniedziałek w dniu rozpoczęcia zajęć.
  • Zajęcia na kursie trwają od poniedziałku do piątku - w piątki należy opuścić internat maksymalnie do godz. 14:00.
  • Kursant powinien posiadać z sobą – skierowanie na kurs, dowód osobisty lub legitymację szkolną, kartę informacyjną oraz podanie o przyjęcie do internatu. Jeśli kursant na zajęcia dojeżdża powinien posiadać pisemną zgodę rodzica /opiekuna prawnego na codzienne dojeżdżanie na zajęcia.
  • Opłaty za pobyt i wyżywienie wpłaca się w dniu przyjazdu:

        - Opłata za pobyt w internacie wynosi 200 złotych  jest możliwość wpłaty na konto ZS w Dobrodzieniu,
           nr konta 48 1020 3668 0000 5602 0359 5766, w dniu przyjazdu należy mieć ze sobą
           wydruk potwierdzenia przelewu)

        - Opłata za wyżywienie wynosi 228 złotych ( stawka za 4 tygodnie, dzienna stawka wynosi 14zł,

          płatne gotówką w dniu przyjazdu do internatu)

        - Kaucja za wynikłe szkody wynosi 50 zł (płatna gotówką w dniu przyjazdu do Internatu), 
          gdy nic nie zostało zniszczone lub  uszkodzone kaucja jest zwracana w pełnej wysokości.

  • Kursanci powinni posiadać obuwie zmienne, środki i przybory toaletowe, przybory szkolne.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy prywatne posiadane przez  kursantów (laptopy, smartfony, telefony, większą ilość pieniędzy itp.).
  • Kursantów obowiązuje regulamin CKZ, internatu, stołówki oraz na czas pobytu na kursie regulamin  naszej szkoły.
  • Pierwszym posiłkiem dla kursantów jest kolacja w dniu przyjazdu, ostatnim  śniadaniem w dniu wyjazdu.