foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

 INFORMACJA DLA UCZNIÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ  W CENTRUM KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO 
 PRZY  ZESPOLE SZKÓŁ W DOBRODZIENIU

 

  • Kursanci przyjeżdżają na kurs w poniedziałek w dniu rozpoczęcia zajęć.
  • Zajęcia na kursie trwają od poniedziałku do piątku - w piątki należy opuścić internat maksymalnie do godz. 14:00.
  • Kursant powinien posiadać z sobą – skierowanie na kurs, dowód osobisty lub legitymację szkolną, kartę informacyjną oraz podanie o przyjęcie do internatu. Jeśli kursant na zajęcia dojeżdża powinien posiadać pisemną zgodę rodzica /opiekuna prawnego na codzienne dojeżdżanie na zajęcia.
  • Opłaty za pobyt i wyżywienie wpłaca się w dniu przyjazdu:

        - Opłata za pobyt w internacie wynosi 180 złotych
        - Opłata za wyżywienie wynosi 168 złotych
        - Kaucja za wynikłe szkody wynosi 30 zł, gdy nic nie zostało zniszczone lub uszkodzone kaucja jest zwracana
          w pełnej wysokości.

  • Kursanci powinni posiadać obuwie zmienne, środki i przybory toaletowe, przybory szkolne.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy prywatne posiadane przez  kursantów (laptopy, smartfony, telefony, większą ilość pieniędzy itp.).
  • Kursantów obowiązuje regulamin CKZ, internatu, stołówki oraz na czas pobytu na kursie regulamin  naszej szkoły.