foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

OPŁATY W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRODZIENIU

RODZAJ

ODPŁATNOŚĆ

FORMA PŁATNOŚCI

UWAGI

zakwaterowanie

200,00 zł

 

przelewem

Wpłat  za zakwaterowanie należy dokonać wyłącznie do końca trzeciego tygodnia kursu, na konto szkoły, po uprzednim naliczeniu przez administrację wysokości opłaty. Opłaty za zakwaterowanie są proporcjonalne do czasu pobytu w internacie. Opłata jest naliczana za każdy rozpoczęty tydzień pobytu.

Szkoła zastrzega sobie możliwość braku zwrotu kwoty za zakwaterowanie w sytuacji przekazania dochodów organowi prowadzącemu.

wyżywienie

228,00 zł

 

 

14,00 zł

stawka dzienna za pełne wyżywienie

 

gotówką w pierwszym dniu

ODPIS

Odpis z wyżywienia, będzie uwzględniany po uprzednim zgłoszeniu nieobecności z tytułu L4- proporcjonalnie do okresu nieobecności, ale tylko jeśli nieobecność

 przekracza trzy dni nauki

 

naczynia jednorazowe

20,00 zł

 

gotówką w pierwszym dniu

 

kaucja

50,00 zł

gotówką w pierwszym dniu

KAUCJA

 jest zwracana po zdaniu pokoju (z kaucji mogą być odliczane koszty szkód wyrządzonych przez kursanta lub grupę kursantów)