foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

 Pan Edward Mazur obecnie jako emerytowany oficer Wojska Polskiego, związał się szczególną współpracą z Zespołem Szkól Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. Jest człowiekiem, który swoją osobowością daje przykład młodym ludziom. Bezinteresownie poświęca swój wolny czas uczniom liceum mundurowego. Wspiera młodzież, przekazując im swoje wojskowe doświadczenia, organizując dla nich wiele szkoleń, wyjazdów na zawody wojskowo – sprawnościowe, wycieczki do wielu wojskowych instytucji.  Pan Edward jest osobą bardzo skromną, ale pełną radości życia.

Dzięki niemu uczniowie klas mundurowych odnoszą wiele sukcesów i corocznie zajmują czołowe miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich w Bolesławcu. Te ich zwycięstwa są wynikiem wytrwałej i konsekwentnej pracy Pana Pułkownika, który za swój poświęcony czas i pracę nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Jego pogodny stosunek do życia i sympatia, którą obdarza młodzież powodują, iż uczniowie bardzo chętnie biorą udział w  organizowanych przez Pana Pułkownika biwakach i sprawnościowych ćwiczeniach terenowych.

Pan Edward jest osobą bardzo odpowiedzialną i rzetelną, można na nim polegać w każdej sytuacji. Bardzo często w kontaktach  z młodzieżą podpowiada jaką drogę wybrać w dorosłym życiu, doskonale sprawdza się jako nauczyciel i wychowawca.                               

W świecie gdzie liczą się zupełnie inne wartości, Pan Mazur jest  wzorem człowieka, który realizuje misję najwyższej jakości bezinteresownie i z wielkim zaangażowaniem.

Pan Łukasz Rejdak związany jest z naszą szkołą od wielu lat.  W latach 1999-2003 uczęszczał do tutejszego liceum ogólnokształcącego. Dał się wówczas poznać jako wzorowy uczeń i wspaniały kolega.  Mocno angażował się w życie szkoły, brał udział w licznych konkursach, turniejach i zawodach. W 2003 roku, za swe szczególne osiągnięcia sportowe, zdobył tytuł Sportowca Roku.

Po ukończeniu liceum podjął studia z dziedziny informatyki na Politechnice Opolskiej. Uzyskawszy tytuł inżyniera, powrócił do Dobrodzienia, gdzie do dzisiaj prowadzi studio fotograficzne FOTO-JANINA i założoną przez siebie agencję reklamową PHOTOGRAPHIS. 

Choć kierowanie firmą wymaga dużego zaangażowania, Pan Łukasz Rejdak znajduje czas, by działać na rzecz środowiska lokalnego. Wspiera lokalny sport, jest min. sponsorem III–ligowego KS START MEBLE DOBRODZIEŃ, współorganizował i był jednym ze sponsorów turnieju eliminacyjnego do Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej , które odbyły się w Dobrodzieniu. Zaangażowany jest także w działalność Dobrodzieńskiego Portalu Sportowego. Od lat jego wielką pasją jest breakdance. Zamiłowaniem do tego rodzaju  tańca skutecznie „zaraża” wielu młodych ludzi, prowadząc zajęcia w DOKiS. Nie zapomina też o swojej Alma Mater przy ul. Oleskiej 7. Obdarzony niezwykłą energią i zawsze uśmiechnięty bardzo aktywnie działa na rzecz naszej szkoły. To Jemu zawdzięczamy obsługę fotograficzną większości naszych imprez i uroczystości szkolnych, np. „Dzień Bezpiecznego Internetu",  kolejne edycje Biegu Majowego czy Zjazdu Absolwentów. Coroczne sesje fotograficzne, z których zdjęcia wykorzystywane są na materiałach promocyjnych szkoły i projekty: ulotek,  plakatów, dyplomów, szaty graficznej strony internetowej, itp...-to dzieło naszego przyjaciela.  Jest współorganizatorem cyklu wystaw fotograficznych, których celem jest  rozbudzenie w młodzieży zainteresowania  fotografią. Warto tu wspomnieć o wystawie pt. "Szkoła, której nie znacie" czy też "Dobrodzieńskie zakamarki". Wspólnie z naszą szkołą zaangażował się także w akcję „Pola Nadziei” i bezpłatnie przygotował projekt kalendarza dedykowanego dla  Hospicjum Betania w Opolu. 

Dla młodych ludzi Pan Łukasz Rejdak może być przykładem wzorowego ucznia, wspaniałego kolegi, człowieka sukcesu, społecznika  i pasjonata. 

Pan Gottfried Wolf był długoletnim nauczycielem Käthie – Kollwitz – Schule w Bruchsal (Niemcy), obecnie przebywa na emeryturze. Od 1992 roku jest współorganizatorem partnerskiej wymiany młodzieży między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym w Dobrodzieniu i Käthie – Kollwitz – Schule w Bruchsal. Nieprzerwanie od 25 lat krok po kroku budował doskonałe relacje między partnerskimi szkołami, postawy wzajemnego zrozumienia polsko – niemieckich relacji, także trudnych relacji historycznych, w swojej pracy był zawsze przyjacielem Dobrodzienia, promował nasz region w Bruchsalu, przyjeżdżał zawsze z młodzieżą niemiecką i był wielkim promotorem naszych wzajemnych relacji. Nauczył się języka polskiego, przeprowadzając także lekcje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. Efektem współpracy, przy wielkim jego udziale, są obecnie regularne wizyty w ramach partnerskiej współpracy naszych szkół. Jego postawa jest doskonałym przykładem, że jeden człowiek, Gottfried Wolf, może budować swoją postawą trwałe porozumienie pomiędzy narodami i regionami.