foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

Skład Rady Rodziców ZSP w Dobrodzieniu wybranej w dniu 16.09.2021 r.

Przewodnicząca Sabina Dylong - Bartodziej
Wiceprzewodniczący Wojciech Wichary
Sekretarz Renata Kall
Skarbnik Izabela Guzy
Członek Zarządu Alicja Gierach
Jolanta Max

Skład Komisji Rewizyjnej RR: Mariusz Mańka
Beata Sikora
Waldemar Twardokęs

Działania:

- koniec czerwca – konsultacje dotyczące wyboru ubezpieczyciela na rok
szkolny 2022/2023
- zakończenie roku – 29.04.2022 r. – maturzyści, 24.06.2022 r. – pozostali uczniowie
- rozpoczęcie nowego roku szkolnego – 01.09.2023 r.
- koniec kwietnia – wybór kandydata do nagrody „Przyjaciel szkoły”
- listopad 2021 r. – spotkanie trójek klasowych z dyrekcją szkoły,
omawianie spraw finansowych