foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

TERMINY ZEBRAŃ RODZICÓW W ZSP W DOBRODZIENIU ROK SZKOLNY 2021/2022

 

   16.09.2021, 1630  Organizacyjne spotkanie wychowawców nauczycieli i dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów ZSP w Dobrodzieniu – informacje w sprawie organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem pandemicznym

    wybór trójek klasowych oraz wybór składu Rady Rodziców: - opiniowanie przez

    Radę Rodziców programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły

 

    23.11.2921, 1630 Informacja o postępach w nauce w I semestrze roku szkolnego

  

    05.01.2022, 1630  Zebranie z rodzicami uczniów klas szkół średnich i zasadniczych

                                 – wywiadówka 

 

    24.03.2022, 1630 Zebranie z rodzicami uczniów klasy IV TH -Wywiadówka

 

    19.05.2022, 1630 Wywiadówka – informacja o postępach w nauce w II semestrze