foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

TERMINY ZEBRAŃ RODZICÓW W ZSP W DOBRODZIENIU

 • 10.09.2018 GODZ. 16.30

  Organizacyjne spotkanie wychowawców nauczycieli i dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów ZSP w Dobrodzieniu.
  Po zebraniu spotkanie z Zarządem Rady Rodziców w sprawie opiniowania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na rok szkolny 2018/2019 i proponowanych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

 • 27. 11. 2018 GODZ. 16.30

  Informacja o postępach w nauce, bieżące oceny,zachowanie, informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I semestr

 • 10.01. 2019 GODZ. 16.30

  Informacja o wynikach nauczania, zachowania na zakończenie pierwszego semestru

 • 14.03.2019 GODZ. 16.30

  Zebranie z rodzicami uczniów klas IV TH i III LO - wywiadówka

 • 16. 05. 2019 GODZ. 16.30

  Informacja o postępach w nauce, bieżące oceny, zachowanie, informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za II semestr