foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

  

DATA

GODZINA

WYDARZENIE

 

01. 09. 2021

800

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

06.09.2021

 

Termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej

 

09.09.2021

1600

Organizacyjne spotkanie z pracodawcami uczniów klas 3 szkoły branżowej – omówienie zasad przystępowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

13.09.2021

1515 – 1815

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich pracowników szkoły

 

15.09.2021

1500

Konferencja Rady Pedagogicznej zatwierdzająca plan nadzoru pedagogicznego oraz program wychowawczo – profilaktyczny szkoły

 

16.09.2021

1630

Organizacyjne spotkanie wychowawców nauczycieli i dyrekcji szkoły

z rodzicami uczniów ZSP w Dobrodzieniu – informacje w sprawie organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem pandemicznym

wybór trójek klasowych oraz wybór składu Rady Rodziców:

- opiniowanie przez Radę Rodziców programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły

 

30.09.2021

Termin składania deklaracji maturalnych

 

listopad 2021

900

Próbna matura z Operonem

 

22.11.2021

 

Propozycje ocen semestralnych

 

22.12.2021

 

Wystawienie ocen semestralnych

 

23.11.2021

1630

Wywiadówka – informacja o postępach uczniów w nauce w I semestrze

 

23. 12. 2020 –31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

 

04.01.2022

1430

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej – okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych

 

05.01.2022

1630

Zebranie z rodzicami uczniów klas szkół średnich i zasadniczych – Wywiadówka

 

11.01.2022

 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE: TECHNIKUM i BR - część pisemna

 

12.01. – 06.02.2022

 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE: TECHNIKUM  i BR– część praktyczna

 

18.01.2022

1500

Konferencja Rady Pedagogicznej podsumowująca pracę dydaktyczną,

opiekuńczo – wychowawczą szkoły za pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021; promocja klasy 2 LOdD

 

28.01.2022

Termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych

 

31. 01. – 13. 02. 2022

FERIE ZIMOWE

 

07.02.2022

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTAPIENIA        DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE             W ZAWODZIE (BR i T) – sesja czerwiec – lipiec 2022                      (7 kwietnia w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu zdających w sesji zimowej 2022)

 

18.03.2022

 

Propozycje ocen końcoworocznych klas średnich

 

24.03.2022

1630

Zebranie z rodzicami uczniów klasy IV TH -Wywiadówka

 

31.03.2022

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2022

 

07.04.2022

Termin przekazania szkołom dyplomów z egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie dla sesji sesji styczeń – luty 2022

 

14.04. – 19.04.2022

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

22.04.2022

 

Wystawienie ocen końcoworocznych klas ostatnich szkół średnich

 

26. 04. 2022

1430

Konferencja w sprawie rocznej klasyfikacji uczniów klas: 4 TH

 

29. 04. 2022

1300

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH.

ROZDANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj 2022

Godzina 9.00

Godzina 14.00

HARMONOGRAM PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH

4

środa

Język polski

PP

 

 

5

czwartek

Matematyka

PP

 

 

6

piątek

Język angielski

PP

Język niemiecki

PP

9

poniedziałek

Język angielski

PR

 

 

10

wtorek

Język polski

PR

 

 

11

środa

Matematyka

PR

 

 

12

czwartek

Biologia

PR

 

 

13

piątek

WOS

PR

Język niemiecki

PR

16

poniedziałek

Chemia

PR

 

 

17

wtorek

Historia

PR

 

 

18

środa

Geografia  

PR

 

 

19

czwartek

Fizyka

PR

 

 

20

piątek

Informatyka

PR

 

 

 

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO –

ODWOŁANA

(za wyjątkiem absolwentów chcących studiować za granicą – termin 14 – 15 czerwca)

 

27.05.2022

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 29 kwietnia 2022 r.

 

13.05.2022

 

Propozycje ocen końcoworocznych

 

19.05.2022

1630

Wywiadówka

 

01.06. – 15.06.2022

EGZAMIN MATURALNY PISEMNY W TERMINIE DODATKOWYM

 

21.06.2022

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (CZĘŚĆ PISEMNA) –

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, TECHNIKUM

 

20.06. – 06.07.2022

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (CZĘŚĆ PRAKTYCZNA) –

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, TECHNIKUM

 

15.06.2022

 

Wystawienie ocen końcoworocznych

 

21.06.2022

1430

Konferencja w sprawie rocznej klasyfikacji klas.

 

24.06.2022

900

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

24.06.2022

1100

Plenarne posiedzenie RP podsumowujące pracę w roku szkolnym 2020/ 2021

 

27.06. – 31.08.2022

FERIE LETNIE

 

05.07.2022

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

 

EGZAMIN MATURALNY - POPRAWKOWY

 

23.08.2022

900

CZĘŚĆ PISEMNA

 

31.08.2022

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE, KWALIFIKACJE ZAWODOWE –

TECHNIKUM, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

09.09.2022

Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego