foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
foto1
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu!
Tel.+48 343 575 246
zsdobrodzien@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Dobrodzieniu

Wymagania  - zapoznaj się z wymaganiami na poszczególne oceny 

  

mgr inż. Łukasz Dziemba  - informatyka, technika biurowa, symulacyjny sklep internetowy

 • Informatyka - wymagania dla klas pierwszych TH  - do pobrania tutaj
 • Informatyka 2.0 - wymagania dla uczniów klas  LO - do pobrania tutaj

 • Informatyka - wymagania dla klasy pierwszej LO - poziom podstawowy  - do pobrania tutaj

 • Informatyka - wymagania dla klasy pierwszej LO - zakres rozszerzony - do pobrania tutaj
 • Informatyka rozszerzona - wymagania dla klas 2 i 3  LO i  4 Technikum -  do pobrania tutaj
 • Technika biurowa - wymagania dla Technikum Handlowego - do pobrania tutaj
 • Symulacyjny sklep internetowy - wymagania dla uczniów Technikum Handlowego  - do pobrania tutaj
 • Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów informatycznych, techniki biurowej i sym. sklepu inter.  - do pobrania tutaj

 

dr Anna Głąb-Sołtysiak - historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości

 • Kryteria ocen z historii dla klas LO i Technikum -   do pobrania tutaj
 • Kryteria ocen z historii dla klas BS-   do pobrania tutaj
 • Kryteria ocen z historii i społeczeństwa dla LO -   do pobrania tutaj

 

mgr inż. Joanna Głogowska  - kultura zawodu, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia

  • Marketing -   do pobrania tutaj
  • Organizacja i Techniki sprzedaży - TH  -  do pobrania tutaj
  • Podstawy przedsiębiorczości -  do pobrania tutaj

  • Pracownia sprzedaży  do pobrania tutaj

 

mgr inż. Elżbieta Gromczyk - biologia, chemia, przyroda i podstawy przedsiębiorczości

 • Przedmiotowy system oceniania - przyroda  -   do pobrania tutaj

 • Przedmiotowy system oceniania - biologia   -   do pobrania tutaj

 • Przedmiotowy system oceniania - chemia dla szkół ponadpodstawowych - poziom podstawowy - do pobrania tutaj

 • Przedmiotowy system oceniania - biologia dla szkół ponadpodstawowych - poziom podstawowy - do pobrania tutaj

 • Przedmiotowy system oceniania - biologia dla szkół ponadpodstawowych - poziom rozszerzony - do pobrania tutaj

 • Przedmiotowy system oceniania - chemia    -   do pobrania tutaj

 • Przedmiotowy system oceniania - podstawy przedsiębiorczości   -   do pobrania tutaj
 
 

mgr Justyna Grzywocz - matematyka, religia

 • Przedmiotowy system oceniania z religii dla klas ZSZ  -   do pobrania tutaj
 • Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla klas 1 ZSZ  -   do pobrania tutaj
 • Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla klas 2 ZSZ  -   do pobrania tutaj
 • Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla klas 1 LO/T  -   do pobrania tutaj
 • Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla klas 2 LO/T  -   do pobrania tutaj
 • Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla klas 3 LO/T -   do pobrania tutaj
 

mgr Izabela Guzy - przedmioty zawodowe, WOS

 • Przedmiotowy system oceniania z teoretycznych przedmiotów zawodowych - technik handlowiec -   do pobrania tutaj
 • Przedmiotowy system oceniania z WOS - kl. I LO, I TH, III A, III B. -   do pobrania tutaj
 

mgr Beata Jasińska - język polski, wiedza o kulturze

 • Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o kulturze -  do pobrania tutaj
 • Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego - LO i T   - do pobrania tutaj
 • Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego - ZSZ   - do pobrania tutaj

 

 

mgr Vitalina Kovalska - język niemiecki

 • Język niemiecki- kryteria ogólne -  do pobrania tutaj

 

mgr Stanisław Kozłowski - religia

 • Przedmiotowy system oceniania  -  do pobrania tutaj

 • Przedmiotowy system oceniania klasa 1 BS  -  do pobrania tutaj
 • Przedmiotowy system oceniania klasa 2 BS -  do pobrania tutaj

 • Przedmiotowy system oceniania klasa 3 BS  -  do pobrania tutaj

 

mgr Jolanta Parys - biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

 • Biologia – wymagania dla klas pierwszych LO zakres podstawowy -  do pobrania tutaj

 • Biologia – wymagania dla klas pierwszych Szkoły Branżowej -  do pobrania tutaj
 • Edukacja dla bezpieczeństwa – wymagania dla klas pierwszych LO i Technikum -  do pobrania tutaj

 • Edukacja dla bezpieczeństwa – wymagania dla klas Szkół Branżowych - do pobrania tutaj

 • Biologia zakres rozszerzony-  wymagania -  do pobrania tutaj
 • Biologia zakres rozszerzony-  wymagania -  do pobrania tutaj
 • Biologia zakres rozszerzony-  wymagania -  do pobrania tutaj
 • Przyroda – wymagania dla wątku biologia -  do pobrania tutaj
 • Przyroda – wymagania dla wątku chemia -  do pobrania tutaj
 • Przyroda – wymagania dla wątku fizyka -  do pobrania tutaj
 • Przyroda – wymagania dla wątku geografia -  do pobrania tutaj

 

mgr Jacek Pluta - geografia

 • Geografia - przedmiotowy system oceniania -  do pobrania tutaj

 • Geografia - wymagania dla zakresu podstawowego - do pobrania tutaj

 • Geografia - wymagania dla zakresu rozszerzonego - do pobrania tutaj

mgr Sabina Pryt  - matematyka

 • Przedmiotowy system oceniania -  do pobrania tutaj

 • Wymagania i treści z matematyki dla klas 1-4 TH -  do pobrania tutaj

 • Wymagania i treści z informatyki dla BS - do pobrania tutaj
 • Wymagania i treści z matematyki dla klas 1-3 BS po gimnazjum -  do pobrania tutaj

 • Wymagania i treści z matematyki dla klasy 1 BS po szkole podstawowej - do pobrania tutaj  mgr Urszula Sadowska - matematyka, statystyka
 • Matematyka kl. 1 - 3 LO/Technikum -  do pobrania tutaj
 • Matematyka -  klasa 1 - 4 LO  - plan wynikowy zakres podstawowy  do pobrania tutaj
 • Matematyka -  klasa 1 - 4 LO  - plan wynikowy zakres podstawowy i rozszerzony  do pobrania tutaj
 • Matematyka -  klasa 1 - 4 LO  - program nauczania zakres podstawowy  do pobrania tutaj
 • Matematyka -  klasa 1 - 4 LO  - program nauczania zakres rozszerzony  do pobrania tutaj

 • Matematyka kl. 1 - 3 br. po szkole podstawowej - program nauczania do pobrania tutaj

 

 

mgr Joanna Nos-Siemiątkowska -  język angielski

 • Język angielski - kryteria oceniania  dla LO i TH -  do pobrania tutaj
 • Język angielski - wymagania na poszczególne oceny klasy maturalne - do pobrania tutaj

 • Język angielski - kryteria oceniania moduł Gateway Plus 2  -  do pobrania tutaj

 • Język angielski - kryteria oceniania moduł Gateway Plus 3  -  do pobrania tutaj
 • Język angielski - ogólne zasady oceniania - do pobrania tutaj

 

mgr Beata Sikora - język niemiecki

 • Język niemiecki - kryteria ogólne -  do pobrania tutaj
 • Język niemiecki - wymagania - do pobrania tutaj
 • Muzyka - wymagania - do pobrania tutaj

 


mgr Katarzyna Skiba -  język angielski

 • Język angielski - kryteria oceniania -  do pobrania tutaj
 • Język angielski - wymagania na poszczególne oceny - do pobrania tutaj
 • Język angielski - zasady oceniania - do pobrania tutaj

 

mgr Katarzyna Szczygieł - chemia i fizyka

 • Chemia w zakresie podstawowym – plan wynikowy dla klasy 1 LO po szkole podstawowej - do pobrania tutaj
 • Fizyka - wymagania dla klas pierwszych LO g, Technikum g , BS g - do pobrania tutaj
 • Fizyka w zakresie podstawowym - plan wynikowy dla klasy 1 LO po szkole podstawowej - do pobrania tutaj
 • Chemia w zakresie rozszerzonym – plan wynikowy dla klasy 1 LO po szkole podstawowej - do pobrania tutaj

 • Towar jako przedmiot handlu klasa 1 TH - po pobrania tutaj

 • Fizyka - dla klasy 1 BS po szkole podstawowej - do pobrania tutaj
 • Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych -  do pobrania tutaj
 • Podstawy przedsiębiorczości - klasa 1 i 2 TH  - do pobrania tutaj

 

 

mgr Joachim Wloczyk - historia i wos

 • Historia - LP -  do pobrania tutaj
 • WOS - LO/Tech- do pobrania tutaj
 • WOS  - LUD - do pobrania tutaj

 

mgr Lidia Wloczyk - język polski, wiedza o kulturze

 • Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o kulturze -  do pobrania tutaj
 • Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego - LO i T - do pobrania tutaj
 • Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego - ZSZ - do pobrania tutaj

 

mgr Elżbieta Niebylska, mgr Tomasz Sikora, mgr Iwona Piasecka-Bachan - wychowanie fizyczne

 • Kryteria oceny ucznia  -  do pobrania tutaj